Intellektuel ejendomsret er ikke så enkel

Mange mennesker tror fejlagtigt, at intellektuel ejendomsret er et simpelt koncept. Men det er faktisk ikke så enkelt – det har både juridiske og økonomiske faldgruber og kræver en god forståelse af de relevante love og paragraffer.

Først og fremmest vedrører intellektuelle ejendomssager loven om opfindelser (og andre intellektuelle rettigheder) – en lovgivning som kan være meget kompliceret, når man taler om internationale retter. Enhver opfinder skal beskytte sin opfindelse med patentloven, så deres retssikkerhed er intakt, fordi den helbreder alle former for uautoriseret kopiering og ophavsret.

Når du bliver bevidst om de forskellige internationale regler, juridiske dokumenter og retningslinjer, der skal følges ved at håndhæve kravet om intellektuel ejendomsret, vil du se, at loven om opfindelser ikke er så enkel. Den danske lovgivning er designet til at beskytte kreative processer i alle mulige brancher – så længe de dækker et almindeligt accepteret behov for copyrightforhold eller pateintindsprængning.

En af de vigtigste regler når det gælder intellektuel ejendomsret er at overholde individernes ret til privatlivets fred. Det vil sige, det skal altid tages hensyn til folks persondatalov og ophavsretsbevidsthed. Ved at gøre det kan du undgå at overtræde loven med din videreudnyttelse af intellektuel ejendomsret – selv når det gælder handlinger på internettet.

I sidste ende handler det hele om at være forsigtig med hvordan du udnytter de intellektuelle rettigheder – især når derfor love forsvarer disse rettigheder. Derfor skal man altid være meget bevidste når man indleder en sag som berører intelektuel ejendomsret.

Intellektuel ejendomsret er et komplekst juridisk område, der trækker på forskellige typer lovgivning og sæt af regler. Det minder om at skulle navigere i en jungleskov, når det kommer til at opnå rettigheder over et stykke intellektuel ejendom eller blive berettiget til økonomisk belønning som følge af de intellektuelle rettigheder.

En virksomhed, der har brug for klarhed på intellektuel ejendomsret, bør først undersøge dens egne produkter for at se, hvorvidt der er intellektuel ejendomsret til stede. Efter dette skal de bestemme rettighederne til andres intellektuelle ejendom og materiel, som de kan have brug for. Så skal selskabet fastlægge de regler og retningslinjer, der skal overholdes, når disse rettigheder kræves.

Dette kan betyde bestemmelse af hvilke typer licenser, der skal indhentes for tredjepartsintellektuel ejendom, eller hvordan lignende produkter skal beskyttes mod rettighedskrav. Har man sin helt egne intellektuelle ejendom, kan det involvere patentering afdette, trademarking det eller få copyright på det. I alle disse situationer er det vigtigt at følge alle forskrifter og regulationer.

Selv om intellektuel ejendomsret kan synes uoverskueligt i starten, vil arbejdsbyrden normalt blive lettet med professionel information fra specialiserede advokater og patent- og trademark-specialister, da de har en dybere indsigt i alle relevante love og processer. Intellektuel ejendomsret er ikke nem! Derfor bør du altid sikre dig professionel rådgivning før du træffer beslutninger om dine rettighedsuddelinger.

Intellektuel ejendomsret kan synes som noget abstrakt, men har faktisk enorm stor betydning for kreative kunstnere og iværksættere. Det drejer sig om at give brugerne af et værk mulighed for at beskytte det intellektuelle ejendomsrettig wher de selv har skabt det. Men desværre er det ofte ikke så enkel i praksis.

Et af de store problemer med intellektuel ejendomsret er, at der ikke er nogen fast definition på hvad der defineres som et værk i loven. Med andre ord, hvis du har skabt et arbejde såsom musik, software, litteratur osv., kan du ikke undertiden ikke have en reel bevise jobet i det tillæg til at beskytte den intellektuelle ejendomsret. Andet end bare at bruge penge på copyrights og patentkontorer, er der ingen anden form for bevis for ejerne af det intellektuelle ejendomsret.

Derudover er gennemførelsen af lovgivningen om intellektuel ejendomssikkerhed meget dårlig. For det meste kan man kun gøre brug af domstolen systemet til at varetage retsbrud, men dette system er meget langsomt og dyrt for den enkelte. Ofte ser man stadig folk bliver frataget deres intellektuelle rettigheder, netop fordi systemet ikke er effektiv nok til disse typer af sager.

Til sidst synes de bøder der udstedes ofte unfair, da de ikke anerkender nok den kompleksitet der findes med indenfor intellektuel ejendomsrets lovgivning. Derfor laver mange selskaber bevidste retsbrud forsigtigt udforsker den gråzone indenfor intellektuelle rettigheder og slipper med minimale sanktioner.

I slutningen må man sige at intellektuelle ejendomsrettigheder er vidunderlige ting, men den praksis man ser i dag viser desværre ikke en meget retfærdig implementering af disse ordninger.